Permohonan Dalam Talian
(ONLINE APPLICATION)

Program
Programme

Ambilan
Intake

Tarikh Tutup
Closing Date

Permohonan
Application

Diploma (Full-time Study)

(For High School Leavers)
JULY 2023 26-JUN-23 Apply Here! More Info

Executive Diploma (Part-time Study)

(For Working Adults)

JUNE 2023 05-JUL-23 Apply Here!
Application Guide / Panduan Permohonan


Bagi pemohon yang belum selesai melengkapkan permohonan, sila login semula untuk meneruskan proses permohonan:
For applicants who have not yet completed the application, please login to continue the application process:

Untuk bantuan berkaitan isu teknikal , sila emel: ict@umcced.edu.my
For assistance on technical issues, please e-mail: ict@umcced.edu.my

Pertanyaan berkaitan permohonan, sila hubungi:
Programme enquiries, please contact;
Tel : +603-2246 3490 / 3608 / 3374 / 3642 / 3622 / 3623 / 3641
e-mail : admission@umcced.edu.my


LoginIC Number/Passport Password

Forgot your password? Click here
Programme enquiries please contact:

Diploma Executive

601163405373 (Wan) / 601140937983 (Syaz) / 601164866846 (Ilyas) / 601140878454 (Sara)

Full-Time Diploma

60125387027 (Ain) / 60193868965 (Faidhi) / 60193595952 (Nadhirah) / 60126937207 (Akidah) / 60174169654 (Farhan) / 60126361853 (Huda) / 601169827612 (Syafiq) / 601117046900 (Fauzan)

┬ęCopyright 2018 - 2023 Bahagian Teknologi Maklumat Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed)